Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2017

Κυριακή, 15 Οκτωβρίου 2017

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (συνέντευξη του βαασιλικού σεφ στο «Marie  Claire» )

Σε συνέντευξη του σεφ της βασιλικής οικογένειας στο περιοδικό «Marie  Claire», διαβάζουμε πως η Ελισάβετ δεν θέλει ένα πλούσιο και «βασιλικό» πρωινό, αλλά προτιμά τα απλά δημητριακά, τα οποία μάλιστα σερβίρει η ίδια και τα φυλάει σε ένα συγκεκριμένο πλαστικό δοχείο. Τα συνοδεύει, μάλιστα, με τσάι.
Φαίνεται πως η βασίλισσα έχει γενικά τη συνήθεια να αποθηκεύει τρόφιμα σε τάπερ, εφόσον συχνά κουβαλάει τα σνακ της μέσα σε αυτά. Βέβαια, οι παλιές συνήθειες δεν εγκαταλείπονται τόσο εύκολα και η Ελισάβετ όταν δεν τρώει τα φρούτα της σε ένα από τα πλαστικά δοχεία, επιλέγει ένα πιάτο λίγο…εξεζητημένο
Ο λόγος για ένα συγκεκριμένο πιάτο που έχει η βασίλισσα στην κατοχή της, το οποίο είναι πορσελάνινο και έχει πάνω τρία χρυσά άλογα, διαμάντια, ρουμπίνια, ζαφείρια και σμαράγδια. Το πιάτο αυτό κοστίζει 500.000 λίρες…
πηγή: cnn

Κυριακή, 30 Ιουλίου 2017

Τρίτη, 16 Μαΐου 2017

ΛΟΥΚΕΤΟ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποια πασίγνωστη ασφαλιστική κλείνει οριστικά; Στην οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων με την επωνυμία «INTERNATIONAL LIFE Ανώνυμη Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής» και «INTERNATIONAL LIFE Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων» και τη θέση αυτών σε ασφαλιστική εκκαθάριση, προέβη η Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος σε δύο ξεχωριστές αποφάσεις της. Όπως σημειώνει σε ανακοίνωση της η ΤτΕ οι δύο επιχειρήσεις δεν διέθεταν επαρκή ίδια κεφάλαια για την κάλυψη των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων Φερεγγυότητάς της, οι οποίες, σύμφωνα με τον νόμο, είναι αναγκαίες για τη συνέχιση της λειτουργίας τους, και δεν κατέστη εφικτή η απαιτούμενη αύξηση των μετοχικών κεφαλαών τους. INTERNATIONAL LIFE Ανώνυμη Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής Στην περίπτωση της «INTERNATIONAL LIFE Ανώνυμη Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής» οι προσπάθειες για την προστασία των ασφαλισμένων, στο πλαίσιο των αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος, καρποφόρησαν επιτυγχάνοντας συμφωνία για τη μεταβίβαση σημαντικού μέρους του ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου στην ασφαλιστική επιχείρηση «Ανώνυμος Ελληνική Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών «Η ΕΘΝΙΚΗ»». Διασφαλίστηκαν έτσι τα συμφέροντα ευάλωτων ασφαλισμένων, οι οποίοι δεν θα είχαν, λόγω ζητημάτων υγείας, τη δυνατότητα συνέχισης της ασφάλισης.

Οι προσπάθειες, ωστόσο, για περαιτέρω εξυγίανση της επιχείρησης απέβησαν άκαρπες. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ενεργοποιήσει όλες τις προβλεπόμενες από το θεσμικό πλαίσιο διαδικασίες για τη διασφάλιση των συμφερόντων και των ασφαλισμένων των οποίων τα συμβόλαια δεν μεταβιβάστηκαν. Για την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών διορίστηκε ασφαλιστικός εκκαθαριστής ο κ. Σωτήριος Βασιλόπουλος του Ηλία, Δικηγόρος. Ειδικότερες πληροφορίες: – Από την ημερομηνία οριστικής ανάκλησης της άδειας λειτουργίας αναστέλλεται η υποχρέωση της επιχείρησης για καταβολή ασφαλισμάτων ή άλλων πληρωτέων παροχών και δεσμεύονται τα περιουσιακά της στοιχεία. – Τριάντα ημέρες μετά την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης θεωρούνται αυτοδίκαια λυμένες οι ασφαλιστικές συμβάσεις που παραμένουν σε αυτήν. – Οι έχοντες απαιτήσεις αποζημίωσης που προέκυψαν πριν τις 9.2.2017, όπως και απαιτήσεις από καταβληθέντα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα (το μέρος των καταβληθέντων ασφαλίστρων που αφορά στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ανάκλησης έως τη λήξη ισχύος του συμβολαίου), θα ικανοποιηθούν, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία, από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής κατόπιν αναγγελίας της απαίτησής τους στον ασφαλιστικό εκκαθαριστή. Πληροφορίες για τη δυνατότητα των δικαιούχων να αναγγελθούν και για τις σχετικές προθεσμίες θα δοθούν στη δημοσιότητα από τον ασφαλιστικό εκκαθαριστή στο επόμενο χρονικό διάστημα. INTERNATIONAL LIFE Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων Αντιθέτως στην περίπτωση της «INTERNATIONAL LIFE Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων» οι προσπάθειες μεταβίβασης όλου ή μέρους του ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου, απέβησαν άκαρπες από την ΤτΕ. Από την ημερομηνία οριστικής ανάκλησης της άδειας λειτουργίας αναστέλλεται η υποχρέωση της επιχείρησης για καταβολή ασφαλισμάτων ή άλλων πληρωτέων παροχών και δεσμεύονται τα περιουσιακά της στοιχεία προς τον σκοπό της ικανοποίησης των προνομίων, όπως αυτά καθορίζονται στην ασφαλιστική εκκαθάριση, ιδίως η αποζημίωση των δικαιούχων από ασφάλιση. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ενεργοποιήσει όλες τις προβλεπόμενες από το θεσμικό πλαίσιο διαδικασίες για τη διασφάλιση των συμφερόντων των ασφαλισμένων και κάθε άλλου προνομιούχου δανειστή. Για την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών διορίστηκε ασφαλιστικός εκκαθαριστής ο κ. Σωτήριος Βασιλόπουλος του Ηλία, Δικηγόρος. Ειδικότερες πληροφορίες: – Τριάντα ημέρες μετά την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης θεωρούνται αυτοδίκαια λυμένες όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις της επιχείρησης. – Αστική Ευθύνη από την κυκλοφορία οχημάτων (μόνο υλική ζημία και σωματική βλάβη τρίτου): Εάν οι ασφαλισμένοι προκαλέσουν ατύχημα εντός του διαστήματος των τριάντα ημερών, ο παθών θα αποζημιωθεί από το «Επικουρικό Κεφάλαιο Αστικής Ευθύνης εξ Ατυχημάτων Αυτοκινήτων». Οι έχοντες απαιτήσεις αποζημίωσης, όπως και απαιτήσεις από καταβληθέντα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα (το μέρος των καταβληθέντων ασφαλίστρων που αφορά στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ανάκλησης έως τη λήξη ισχύος του συμβολαίου), θα ικανοποιηθούν, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία, από το Επικουρικό Κεφάλαιο κατόπιν αναγγελίας της απαίτησής τους στον ασφαλιστικό εκκαθαριστή. Πληροφορίες για τη δυνατότητα των δικαιούχων να αναγγελθούν και για τις σχετικές προθεσμίες, θα δοθούν στη δημοσιότητα από τον ασφαλιστικό εκκαθαριστή στο επόμενο χρονικό διάστημα. Μετά την παρέλευση των τριάντα ημερών, οι ιδιοκτήτες οχημάτων οφείλουν να είναι ασφαλισμένοι σε άλλη ασφαλιστική επιχείρηση. – Ασφαλιστήρια λοιπών κλάδων ζημιών: Οι έχοντες απαιτήσεις από τους λοιπούς κλάδους ζημιών, όπως και από τα καταβληθέντα και μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα, θα ικανοποιηθούν κατόπιν αναγγελίας της απαίτησής τους στον ασφαλιστικό εκκαθαριστή. Πληροφορίες Οι ασφαλισμένοι στις υπό ασφαλιστική εκκαθάριση, πλέον, επιχειρήσεις δύνανται να ενημερώνονται από τον δικτυακό τόπο της (http://www.inlife.com.gr), καθώς και από υπαλλήλους της εκκαθάρισης, καθημερινά, από ώρα 10.00 έως 14.00 στo τηλέφωνο της επιχείρησης 210-8119000 και από τον ασφαλιστικό εκκαθαριστή στο τηλέφωνο 213-0159744.

Σάββατο, 11 Μαρτίου 2017

Μηνύματα στη Γη που άθελά τους αγνόησαν οι επιστήμονες.

Ο αστροφυσικός και καθηγητής του Χάρβαρντ, Avi Loeb έχει προκαλέσει αίσθηση με τη δήλωσή του ότι η ανθρωπότητα έχει δεχθεί σημάδια εξωγήινης ύπαρξης και ζωής αλλά τα αγνόησε.

Σύμφωνα με τον καθηγητή οι περίεργες εκλάμψεις που φτάνουν στη γη τα τελευταία χρόνια και πιο συγκεκριμένα από το 2007 είναι πιθανό να αποτελούν διαρροή από ένα τεράστιο πομπό προηγμένης τεχνολογίας που βρίσκεται στα βάθη του σύμπαντος και δίνει ενέργεια σε διαστημόπλοια για διαγαλαξιακά ταξίδια.
Οι επιστήμονες δεν έχουν προσδιορίσει ακόμα από που προέρχονται αυτές οι «γρήγορες εκλάμψεις ραδιοκυμάτων» (Fast Radio Bursts-FRB), αλλά σύμφωνα με έρευνά που έχει διεξάγει ο καθηγητής Loeb μαζί με τον συνάδελφό του Manasvi Lingam αποδεικνύεται ότι ο άνθρωπος δεν έχει τα μέσα για να δημιουργήσει μια τέτοια τεχνολογία.

Οι ίδιοι πιστεύουν ότι τα παράξενα μηνύματα θα μπορούσαν να προέρχονται από έναν τεράστιο ραδιοπομπό τόσο ισχυρό που έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει ραδιοκύματα πέρα από τον γαλαξία, καθώς όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο καθηγητής σε δημοσίευμα του Independent, η ενέργεια που αποστέλλεται θα μπορούσε να χρησιμοποιείται για διαστημικά ταξίδια σε ηλεκτρομαγνητικά κύματα, με τον ίδιο τρόπο που ένα πλοίο ταξιδεύει στη θάλασσα.
Πάντως οτιδήποτε και αν είναι αυτό που παράγει τις εκλάμψεις ραδιοκυμάτων είναι γεγονός ότι είναι αρκετά ισχυρό για να μετακινεί κάτι που ζυγίζει εκατομμύρια τόνους και αν αυτό συνέβαινε με φυσικό τρόπο, τότε στη Γη θα λαμβάναμε απίστευτα γρήγορες εκλάμψεις ενέργειας

Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2017

ΠΙΝΕΤΕ ΝΕΡΟ ΚΑΝΕΙ ΚΑΛΟ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΝΕΤΑΙ ΒΑΡΟΣ


Το να πίνετε νερό πριν καθήσετε στο τραπέζι για φαγητό θα σας βοηθήσει να χάσετε βάρος πιο εύκολα απ’ότι περιμένατε…Αφού προσέλαβαν 84 παχύσαρκους ενήλικες να λάβουν μέρος σε μια μελέτη 12 εβδομάδων, οι μελετητές, μετά από την παροχή στους συμμετέχοντες, συμβουλών διαχείρισης βάρους στον καθένα ξεχωριστά, συνιστούν τυχαία στους μισούς από αυτούς να πίνουν περίπου 2 φλυτζάνια νερό 30 λεπτά πριν από το «κυρίως γεύμα», και στους άλλους μισούς να φανταστούν απλά τον εαυτό τους με γεμάτο στομάχι πριν καθήσουν να φάνε.

Αν και οι δύο ομάδες, κατά μέσο όρο, έχασαν βάρος στο τέλος των 12 εβδομάδων, οι νερό-guzzlers έχασαν περίπου 3 κιλά περισσότερα από την ομάδα που απλά έβαλε την φαντασία της να δουλέψει. Μεταξύ της πρώτης ομάδας, εκείνοι που δήλωσαν ότι έπιναν νερό πάντα πριν από κάθε γεύμα, έχασαν 9,8 πόντους σε σύγκριση με τους 1,76 πόντους που έχασαν αυτοί που γέμιζαν το στομάχι τους με νερό μόνο μία φορά την ημέρα ή και καθόλου.

«Όταν συνδυάζεις συμβουλές για το πώς να αυξήσεις την ποσότητα της σωματικής σου δραστηριότητας με μια υγιεινή διατροφή, βοηθάει πάρα πολύ στην απώλεια βάρους- σε έναν μέτριο και υγιή ρυθμό», είπε η επικεφαλής συγγραφέας Dr Helen Paretti του Πανεπιστήμιου του Μπέρμιγχαμ, σε μια δήλωση της. «Είναι κάτι που δεν παίρνει πολλή δουλειά για να το ενσωματώσετε στην πολυάσχολη καθημερινότητά σας.»

Για όσους αναρωτιούνται πώς οι μελετητές κατάφεραν να εξασφαλίσουν ότι οι συμμετέχοντες έκαναν αλήθεια αυτά που τους ζητήθηκαν, εξήγησαν ότι χρησιμοποιήσαν μία σειρά μέτρων για την τήρησή τους…συμπεριλαμβανομένης 24ωρης συλλογής ούρων.»

Άλλη μία υποσχόμενη έρευνα

Σε μία μελέτη που έγινε το 2013 στο περιοδικό International Journal of Sciences Τροφίμων και Διατροφής διαπιστώθηκε ότι οι άνθρωποι που έτρωγαν πριν από το κυρίως γεύμα μικρές ποσότητες φαγητού με λίγες θερμίδες, αλλά πολύτιμες από διατροφική άποψη όπως γιαούρτι και σαλάτα (καθώς και νερό) παρουσίασαν μεγαλύτερη μείωση του βάρους και άλλων παραγόντων κινδύνου των καρδιαγγειακών ασθενειών κατά τη διάρκεια μιας περιόδου τριών μηνών.

Η Paretti και οι συνεργάτες της ελπίζουν να επιβεβαιώσουν τα ευρήματά τους με μία μεγαλύτερη, και πιο εκτεταμένη δοκιμή. Αν αυτό το πείραμα συνεχίσει να πηγαίνει καλά θα είναι ένα τρικ για πολλούς που αγωνίζονται να χάσουν βάρος

ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΕΝΑΙ ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΙΠΟΤΕ !!!

Χωρίς τέλος φαίνεται ότι είναι το δράμα των δύο νηπίων και του μωρού που βρέθηκαν πριν από τρεις ημέρες να περιφέρονται στους δρόμους της Πάτρας.
Η 20χρονη μάνα τους, που πείσθηκε και παραδόθηκε πριν από λίγη ώρα στην Ασφάλεια της Πάτρας, τώρα φωνάζει ότι δεν θέλει τα παιδιά της. Σχεδόν ουρλιάζοντας προς τους αστυνομικούς, έκανε σαφές ότι δεν θέλει να βρίσκεται κοντά στα μωρά της, δεν τα θέλει και επαναλαμβάνει «δώστε τα σε 'Ιδρυμα, δώστε τα για υιοθεσία».
Την ίδια ώρα, σε απόγνωση φαίνεται ότι βρίσκεται ο πατέρας των παιδιών που παραμένει κρατούμενος για παράνομη είσοδο στη χώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, κλαίει και παρακαλεί να πάρει εκείνος πίσω τα παιδιά του.
Νωρίτερα, και μετά από επίμονες προσπάθειες του διοικητή της υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αχαϊας, η νεαρή γυναίκα είχε πεισθεί να πάει στο τμήμα για να ρίξει φως στην υπόθεση που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η 20χρονη Ρομά με καταγωγή από την Αλβανία, η οποία βρίσκεται στον καταυλισμό Ασπροπύργου, συμφώνησε να μεταβεί στην υποδιεύθυνση ασφαλείας Πατρών, παρότι είχε αρνηθεί αρχικά να το κάνει επειδή φοβόταν μήπως μπλέξει επειδή δεν έχει χαρτιά.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η παραπάνω εξέλιξη συνέπεσε με την εντολή που έδωσε νωρίτερα ο Άρειος Πάγος να διεξαχθεί κατεπείγουσα έρευνα για το θέμα των εγκαταλελειμμένων ανηλίκων. Η εντολή του Αρείου Πάγου παρελήφθη ήδη από τον Εισαγγελέα Πατρών.

Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΡΩΤΑΣ; (φιλοσοφικά και φυσιλογικά !)

Τι είναι ο έρωτας; Φαίνεται ότι όσα χρόνια και αν περάσουν το ερώτημα θα παραμένει αιώνιο. Ψυχολόγοι, ψυχίατροι, ακόμα και βιολόγοι, χημικοί και φιλόσοφοι προσπάθησαν, ανεπιτυχώς, ανά τους αιώνες να δώσουν έναν ακριβή ορισμό.

Τι είναι ο έρωτας τελικά; Μήπως η αδυναμία μας να προσδιορίσουμε την ορμή και την ένταση του συναισθήματος αυτού μας αποδεικνύει ότι ο έρωτας είναι κάτι πραγματικά ανώτερό μας;

Ο έρωτας είναι έκσταση και μαρτύριο, ελευθερία και σκλαβιά μαζί. Είναι ένα συναίσθημα που αν έλειπε οι ποιητές και στιχουργοί αυτού του κόσμου θα έμεναν προφανώς άνεργοι. 
Ο έρωτας κινεί τον κόσμο μας.

Τα συμπτώματα του έρωτα
Το ερώτημα απλό, αλλά πάντα ζητά απάντηση. Εκατομμύρια ερωτοχτυπημένες καρδιές ανά τον κόσμο αναρωτιούνται τι είναι αυτό που τους βρήκε

Τα συμπτώματα του έρωτα είναι πάνω κάτω τα ίδια – μια αθεράπευτη μελαγχολία που διαδέχεται τη χαρά και τον ενθουσιασμό, η παράλογη πίστη ότι όλο το σύμπαν περικλείεται στο άτομο που μόλις γνωρίσαμε, η θεώρηση του κόσμου κάτω από ένα νέο πρίσμα και η βεβαιότητα ότι κανείς άλλος δεν έχει αγαπήσει αυτόν τον άνθρωπο όσο εμείς.

Ερωτας και επιστήμη
Η επιστήμη προσπάθησε να τιθασεύσει τον έρωτα. Να τον βάλει σε δοχείο και να τον σύρει στα εργαστήρια προς εξέταση. Ο έρωτας όμως είναι άπιαστος, σαν αφρός. Φλογερός, συντροφικός, κεραυνοβόλος, αμοιβαίος ή χωρίς ανταπόκριση, κατακτητικός, ανυπεράσπιστος, κάθε φορά μοναδικός.

Ο Φρόιντ υποστήριζε ότι ο έρωτας γεννιέται μέσα από την ανάγκη να ικανοποιήσουμε την ερωτική μας ανάγκη. Άλλοι μελετητές είπαν ότι ο έρωτας είναι κάτι που ξυπνά και γεννιέται γρήγορα. Κάποιοι άνθρωποι ερωτεύονται πριν ακόμα γνωρίσουν τον άλλο, ή ζουν έναν έρωτα που γεννιέται, ζει και αναπτύσσεται στο μυαλό τους, ακόμα και χωρίς ανταπόκριση. Ο έρωτας συνήθως χτυπά την πόρτα μας χωρίς να μας ζητήσει την άδεια. Και όχι, δεν έχει να κάνει μόνο με την ερωτική επιθυμία. Είναι κάτι πέρα και πάνω από αυτή.

Ο Έριχ Φρομ υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει καμία δραστηριότητα, καμία ενέργεια που να ξεκινά με τόσες ελπίδες και τόσες προσδοκίες και που αποτυγχάνει τόσο συχνά, όσο ο έρωτας.

Ο Πλάτων, πάλι, θεωρούσε ότι ο έρωτας δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια θεία τρέλα, από μια ακατανίκητη επιθυμία να συμπορευθούμε με τους Θεούς, όντες σε παραλήρημα. Στο Συμπόσιο του Πλάτωνα, μια γυναίκα, η Διοτίμα εξηγεί ότι ο έρωτας εκφράζει την ανάγκη και την επιθυμία μας να κατακτήσουμε την αιωνιότητα.

Ερωτας, μια μοναδική εμπειρία
Ο έρωτας είναι μια μοναδική εμπειρία, που μας παρασύρει, μας μεταμορφώνει, μας συγκινεί, μας επαναπροσδιορίζει, μας αποπροσανατολίζει, μας καθηλώνει. Είναι μια εμπειρία που μας αιχμαλωτίζει, ένας ιστός που υφαίνεται αργά και βασανιστικά γύρω μας.

Πολλοί υποστηρίζουν ότι ο έρωτας δεν μπορεί παρά να έχει έναν μόνο άνθρωπο ως αντίκρισμα, ενώ άλλοι ερωτεύονται πολλές φορές. 
Τι είναι ο έρωτας; Μήπως είναι η ερμηνεία που του δίνει ο κάθε ένας από εμάς; Μήπως είναι συνώνυμο της έλξης, του πάθους, της ανάγκης για αγάπη, ή ακόμα και της αυτοκαταστροφής;

Συνειδητά ή ασυνείδητα, οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τον έρωτα σαν μια αίσθηση που γεννιέται όταν εμφανιστεί το «Τέλειο». Έστω και αν το τέλειο απέχει πολύ από την τελειότητα, η υποκειμενικότητα του έρωτα το καθιστά μοναδικό και ανυπέρβλητο.

Ο έρωτας είναι τυφλός
Ο έρωτας δε γνωρίζει τάξεις, οικονομική κατάσταση, φύλο, ηλικία, γεωγραφικούς περιορισμούς.

Οι άνθρωποι ερωτεύονται, λατρεύουν τον ενθουσιασμό της αναζήτησης του άλλου, το πάθος και τη μαγεία, και μισούν την ανασφάλεια, την αβεβαιότητα και την απομυθοποίηση. Ερωτεύονται για να ζήσουν την αμοιβαιότητα, για να πραγματοποιήσουν το όνειρο τους, για να βιώσουν την αγωνία και το απρόβλεπτο, για να κάνουν τη ζωή τους όμορφα πολύπλοκη. Ξέρει κανείς πως είναι ερωτευμένος, όταν δύο πράγματα τον συντρίβουν. Η παρουσία του (της) και η απουσία του (της).

Ερωτας, η κινητήρια δύναμη της ζωής
Μήπως ο έρωτας είναι η προβολή της επιθυμίας μας σε κάποιον που συναντούμε τυχαία; Η μήπως ο έρωτας είναι απλά η κινητήρια δύναμη της ζωής που μας δίνει κουράγιο να συνεχίσουμε;

Μήπως τελικά ο έρωτας δεν είναι τίποτα άλλο παρά η Ιθάκη μας;

Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2016

ΤΑ ΑΡΩΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΑ (Η ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΟΥΣ)


Ορισμένοι το προτιμούν δροσερό

Η Marilyn Monroe έχει συνδέσει το όνομάτης με το  No5 της Chanel  . Όμως είχε και ένα ακόμη κρυφό μυστικό, το Floris Rose Geranium, με σιτρονέλα, σανδαλόξυλοκαι βρετανική σφραγίδα. Να το μυρίσουμε; Δεν κυκλοφορεί πια, παρά μόνο σε συσκευασία για το μπάνιο, ως αφρόλουτρο. Η Marilyn πάντως το ανακάλυψε στη διάρκεια των γυρισμάτων του «Ορισμένοι το προτιμούν καυτό». 

 Xαρά και Jackie

Η Jackie Kennedy πειραματίστηκε με διάφορα μπουκαλάκια στη διάρκεια της ζωής της, αλλά εκείνο που ξεχώριζε πάντα ήταν το  Joy   του οίκου Jean Patou. Πρώτη Κυρία, ιέρεια της μόδας, το απόλυτο ίνδαλμα του στιλ. Γιατί το επέλεξε; Μήπως επειδή ήταν το πιο ακριβό άρωμα στον κόσμο; 

 Και τα απαγορευμένα

Η Grace Kelly, ήδη από το 1956 και την εποχή που έγινε πριγκίπισσα του Μονακό, δεν έβγαινε από το παλάτι χωρίς το   Creed Fleurissimo  , ανθισμένο, πράσινο, παραμυθένιο. Ο Hubert de Givenchy δημιούργησε ειδικά για την Αudrey Hepburn το L’Interdit. Ή το απαγορευμένο. 

 Τα λευκά διαμάντια είναι παντοτινά


Και σήμερα, που όλες οι αναγνωρίσιμες γυναίκες, τραγουδίστριες, ηθοποιοί, μοντέλα (ευτυχώς) όχι ακόμη, λανσάρουν προϊόντα με το ονοματεπώνυμότους, η Elizabeth Taylor υπήρξε η πρώτη που λάνσαρε όχι ένα, ούτε δύο, αλλά ολόκληρη βιομηχανία αρωματοποιίας, με μπλοκμπάστερ, όπως το White Diamonds, το Forever, το Passion… 

 Ο πόλεμος των Ρόουζ

Για να εμπνευστούμε λοιπόν αρκεί να γνωρίζουμε ότι η γαρδένια ήταν η μυρωδιά που συγκινούσε την Natalie Wood, γι’αυτό και δεν ζούσε χωρίς το Jungle Gardenia. Η Rita Hayworth, το Shalimar της Guerlain και η Lauren Bacall, το L’Ombre Dans L’Eau της Diptique. Η πριγκίπισσα Νταϊάνα  λάτρευε το Diorissimo του Dior και το 24 Faubourg του οίκου Hermes. Και η Ava Gardner, φορούσε πίσω από τα αυτιά της και στον λαιμό, Fleurs de The Rose Bulgare από τον οίκο Creed. Λέγεται μάλιστα πως στις ομηρικές διαμάχες της με τον Frank Sinatra ψέκαζε τη σκάλα με το άρωμάτης για να τον προκαλέσει-προσκαλέσει… 

Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2016

100 YEARS OF FUTURE BEAUTY 2010-2110, 100 ЛЕТ КРАСОТЫ БУДУЩЕГО - ТыSHOW

100 Years of Beauty: Italy - Research Behind the Looks

100 Years of Beauty - Episode 26: Diné / Navajo Nation (Sage)

100 Years of Beauty - Episode 25: France (Corina)

Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2016

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το νέο πόρισμα της επιτροπής Λιάκου για τις αλλαγές που θα εισαχθούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, είναι έτοιμο.

Όπως αναφέρει το «Βήμα»  το πόρισμα έχει πάρει το «πράσινο φως» από το υπουργείο Παιδείας και αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή μέσα στην επόμενη τριετία.
Σύμφωνα με αυτό, πλέον το Λύκειο θα εκδίδει μόνο Εθνικό Απολυτήριο ή Πιστοποιητικό Σπουδών. Δηλαδή, δεν θα υπάρχει ούτε βαθμός πρόσβασης, ούτε μηχανογραφικό δελτίο προς συμπλήρωση από τους μαθητές.
Επίσης, όσον αφορά στην εισαγωγή των μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ θα θέτουν κριτήρια ανά μαθήματα για το 20% της αξιολόγησης των υποψηφίων, ενώ το υπόλοιπο 80% θα προκύπτει από το Εθνικό Απολυτήριο.
Κάθε μαθητής θα παρακολουθεί συνολικά έξι μαθήματα, από τα οποία θα επιλέγει τα τέσσερα από τέσσερις κύκλους μαθημάτων. Κάποια από αυτά, δε, θα παρέχονται σε δύο επίπεδα (βασικό και υψηλό).
Όσον αφορά την απόκτηση Εθνικού Απολυτηρίου, θα απαιτείται συγγραφή δπλωματικής εργασίας στην τελευταία τάξη του Λυκείου, συμμετοχή σε προγράμματα φυσικής αγωγής και σε προγράμματα δημιουργικότητας, εθελοντισμού και κοινωνικής προσφοράς.
Τέλος, Πιστοποιητικό Σπουδών θα παίρνουν εκείνοι οι μαθητές που δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται για το Εθνικό Απολυτήριο.
 
Ανακοίνωση Φίλη
Επεξεργάζεται ένα συνολικό τριετές σχέδιο για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση με τρεις προτεραιότητές:
α) Δεκάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση και αλλαγή του γυμνασίου ώστε να παρέχει εγκύκλιο παιδεία σε όλα τα παιδιά. Προς την κατεύθυνση αυτή ήδη καταργήθηκε σωρεία εξετάσεων που μετέτρεπαν το γυμνάσιο σε εξεταστικό κέντρο και υποβάθμιζαν τη μορφωτική διαδικασία, αύξαναν το άγχος των παιδιών και συρρίκνωναν τον ωφέλιμο διδακτικό χρόνο. Ενισχύεται η ομαδοσυνεργατική και βιωματική διδασκαλία με εναλλακτικούς τρόπους αποτίμησης της προόδου των παιδιών.
β) Κατάργηση των Πανελληνίων για τα ΑΕΙ. Αυτό προϋποθέτει αλλαγή τουλάχιστον των δύο τελευταίων τάξεων του λυκείου, καθώς και αλλαγές στα ΑΕΙ. Ενώ στο γυμνάσιο τα παιδιά θα διδάσκονται μαθήματα σε εύρος, στο λύκειο θα επικεντρώνονται και θα διδάσκονται σε βάθος. Επίσης, μελετάται η πρόταση η εισαγωγή να γίνεται σε σχολές και όχι σε τμήματα των ΑΕΙ. Ο ισχύων τρόπος πρόσβασης στα πανεπιστήμια έχει εξαντλήσει τη δυναμική του.
γ) Ο ενιαίος χώρος στοχεύει στον επανακαθορισμό των σχέσεων ανάμεσα σε πανεπιστήμια, ΤΕΙ και ερευνητικά κέντρα τις συνέργιες, καθώς και τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους. Σε αυτήν την κατεύθυνση σημαντικό ρόλο θα παίξει ένα αναμορφωμένο και αναβαθμισμένο όργανο αξιολόγησης των πανεπιστημίων, των ΤΕΙ και των ερευνητικών κέντρων.

Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2015

Φυσικό ρόφημα για να κάψετε λίπος


 

Παρασκευάστε ένα απλό και φυσικό ρόφημα για να κάψετε το λίπος εύκολα… Το σέλινο και το λεμόνι κάνουν ένα τέλειο δίδυμο που ενισχύει την πέψη και καίει το λίπος. Αυτό το ρόφημα θα απαλύνει το στομάχι σας μετά την κατανάλωση τροφών που διαταράσσουν το πεπτικό σύστημα.

Χρειάζεται μόνο δύο συστατικά, και πιθανότατα τα έχετε ήδη στο σπίτι.

Προετοιμασία:

Τεμαχίστε 400g σελινόριζα. Προσθέστε 2 λίτρα νερό και τεμαχίστε τη φλούδα λεμονιού. Μαγειρέψτε για περίπου 20 λεπτά και αφήστε το υπόλοιπο μίγμα να κρυώσει για 5-6 ώρες. Φτιάξτε χυμό από 1 κιλό λεμόνια και προσθέστε το χυμό στο μίγμα. Στραγγίξτε χρησιμοποιώντας ένα σουρωτήρι και τοποθετήστε το χυμό σε γυάλινα μπουκάλια.

Δοσολογία:

Πίνετε το χυμό αυτό τρεις φορές την ημέρα, πριν από τα γεύματα σας. Πίνετε 100 ml κάθε φορά, και μπορείτε επίσης να διαλύσετε το χυμό σε λίγο νερό. Κρατήστε το ρόφημα στο ψυγείο σας.


Λαϊκή ιατρική ισχυρίζεται για τα κρεμμύδια ότι κάνουν καλό.


Το κρεμμύδι, είναι γνωστό ως καθαριστικό δέρματος και αίματος και ότι σκοτώνει τα βακτήρια.

Άλλος τρόπος που βοηθάει το κρεμμύδι είναι σ’ένα θυρεοειδή που έχει ενόχληση.

Ο Ιγκόρ Κναζκίν,γιατρός από την Αγία Πετρούπολη, έγραψε μια συνταγή για θεραπεία τουθυρεοειδούς αδένα και συμπεριλαμβάνει και κόκκινο κρεμμύδι.

Η μέθοδός του αποτελείται από κρεμμύδι κομμένο στη μέση λίγο πριν πάτε για ύπνο, ώστε ο χυμός του να εκχυθεί από το κάθε μισό κομμάτι.

Μετά κάνετε μασάζ στο λαιμό με τα μισά κρεμμύδια γύρω από το θυρεοειδή αδένα με ελαφρές κυκλικές κινήσεις.

Πηγαίνετε μετά για ύπνο χωρίς να ξεπλύνετε το λαιμό σας έτσι,ώστε ο χυμός να επιδράσει όλο το βράδυ.Ο χυμός αυτός ενισχύει φυσικά τη λειτουργία του θυρεοειδούς.

Έπειτα,βάλτε μια φέτα κρεμμύδι σε κάθε κάλτσα και κοιμηθείτε.Είναι γνωστό ότι το κρεμμύδι καθαρίζει το δέρμα,σκοτώνει τα βακτήρια και το φωσφορικό οξύ εισχωρεί στο αίμα και το καθαρίζει κατά τρόπο θαυμαστό.

Η λαϊκή ιατρική ισχυρίζεται ότι τα κρεμμύδια έχουν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

-καθαρίζουν το αίμα

-σκοτώνουν τα παθογόνα βακτήρια

-καθαρίζουν τον αέρα.

Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2015

Η Volkswagen άφησε σήμερα να εννοηθεί ότι θα ανακαλέσει 11 εκατ. οχήματα (;) !!!

Η Volkswagen άφησε σήμερα να εννοηθεί ότι θα ανακαλέσει έως 11 εκατ. οχήματα σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει το σκάνδαλο που ξέσπασε αφού παραδέχθηκε ότι παραποιούσε τις μετρήσεις εκπομπών ρύπων στις ΗΠΑ.

Ο νέος διευθύνων σύμβουλος Ματίας Μίλερ είπε ότι η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία έχει εκπονήσει ένα «ολοκληρωμένο» σχέδιο μετατροπής που θα υποβληθεί στις ρυθμιστικές αρχές με στόχο να διασφαλιστεί ότι τα μοντέλα ντίζελ τηρούν τα πρότυπα εκπομπής ρύπων.

Η εταιρεία θα ζητήσει από τους πελάτες «τις επόμενες ημέρες» να προχωρήσουν σε μετατροπές στα μοντέλα ντίζελ στα οποία έχει τοποθετηθεί το επίμαχο λογισμικό και θα ενημερώσει τις αρχές για τις τεχνικές αλλαγές τον Οκτώβριο, είπε αργά χθες ο Ματίας Μίλερ σε κλειστή συνάντηση περίπου 1.000 υψηλόβαθμων στελεχών της εταιρίας στα κεντρικά γραφεία της Volkswagen στο Βόλφσμπουργκ.

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία μεταφορών (KBA) έχει δώσει στην εταιρία περιθώριο έως τις 7 Οκτωβρίου να εκπονήσει σχέδιο, με το οποίο να εξηγεί πώς θα τηρεί τα πρότυπα όσον αφορά την εκπομπή ρύπων, χωρίς να καταφεύγει σε λογισμικά που παραποιούν τα αποτελέσματα.

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα μακρύ και δύσκολο δρόμο και πολλή σκληρή δουλειά» είπε ο Μίλερ στο κείμενο της ομιλίας του, στο οποίο είχε πρόσβαση το Reuters. «Θα είμαστε σε θέση να σημειώσουμε μόνο σταδιακή πρόοδο και θα υπάρξουν πισωγυρίσματα."

Η Volkswagen έχει ήδη πει ότι το λογισμικό που επιτρέπει την παραποίηση των μετρήσεων για τις εκπομπές ρύπων είχε τοποθετηθεί σε περίπου 11 εκατομμύρια οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 5 εκατομμυρίων οχημάτων στην μονάδα της Volkswagen, 2,1 εκατομμυρίων στην Audi, και 1,2 εκατομμυρίων στην Skoda.

Εκπρόσωπος της μονάδας επαγγελματικών οχημάτων επιβεβαίωσε σήμερα ότι στα 11 εκατομμύρια οχήματα περιλαμβάνονται και 1,8 εκατ. επαγγελματικά οχήματα.

Περίπου 2 εκατομμύρια από τα οχήματα που φέρουν το επίμαχο λογισμικό κατασκευάστηκαν στο εργοστάσιο της Audi στη δυτική Ουγγαρία, είπε σήμερα ο υπουργός Οικονομίας της χώρας Μιχάλι Βάργκα στον τηλεοπτικό σταθμό TV2.

Ο Βάργκα είπε επίσης ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε συνομιλίες με την Audi και τη μονάδα της ανταγωνίστριας Daimler, Mercedes, η οποία επίσης έχει μια μεγάλη μονάδα στην Ουγγαρία, προκειμένου να αποτιμηθεί ο πιθανός αντίκτυπος στην τοπική οικονομία.

Σύμφωνα με τον Βάργκα, η Ουγγαρία «προς το παρόν» δεν σχεδιάζει να προχωρήσει σε κάποια απαγόρευση σε σχέση με τα αυτοκίνητα της εταιρίας.

Το εργοστάσιο της Audi στην Ουγγαρία, που βρίσκεται στη δυτική πόλη Γκυόρ, είναι βασικός προμηθευτής για τον όμιλο Volkswagen. Πέρυσι, κατασκεύασε 1,97 εκατ. κινητήρες και 135.232 αυτοκίνητα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της.

Η Daimler λειτουργεί εργοστάσιο της Mercedes στο Κετσκεμέτ στην κεντρική Ουγγαρία, με ετήσια δυναμικότητα 150.000 αυτοκινήτων.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κυριακή, 31 Μαΐου 2015

Η L’Oreal θέλει να εκτυπώσει ανθρώπινο δέρμα για δοκιμές καλλυντικών


   

  Ο Όμιλος LOreal δεν δοκιμάζει προϊόντα του σε ζώα σε παγκόσμιο επίπεδο από το 2013
  και για να εξασφαλίσει ότι τα προϊόντα είναι ασφαλή βασίζεται σε ένα μοντέλο πρόβλεψης που χρησιμοποιεί «ανακατασκευασμένη ανθρώπινη επιδερμίδα» στην ουσία δέρμα, που καλλιεργεί στα εργαστήρια.
   
   

Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2015

Το μυστικό για λαμπερά μαλλιά

Το μυστικό για λαμπερά μαλλιά δεν είναι ένα ακριβό σαμπουάν ή μία πανάκριβη θεραπεία σε κάποιο κομμωτήριο.


Οι υγιεινές τροφές θα σας χαρίσουν τα μαλλιά που πάντα ονειρευόσασταν. Γεμίστε το πιάτο σας με αυτά τα θρεπτικά συστατικά και τα μαλλιά σας θα δείξουν υγιή και λαμπερά.
1 Σίδηρος και ψευδάργυρος
Ο σίδηρος και ο ψευδάργυρος βοηθούν τα μαλλιά σας να μεγαλώνουν. Η τριχόπτωση μάλιστα έχει άμεση σύνδεση με την έλλειψη σιδήρου ενώ ο ψευδάργυρος παίζει ένα σημαντικό ρόλο στη σύνθεση της κερατίνης (βασικής δομικής πρωτεΐνης των μαλλιών). Καταναλώνετε άπαχο κόκκινο κρέας, το οποίο είναι πλούσιο σε αυτά τα θρεπτικά συστατικά, δύο φορές την εβδομάδα. Επίσης τρώτε φακές συνδυασμένες με τρόφιμο που περιέχει βιταμίνη C για καλύτερη απορρόφηση του σιδήρου από τον οργανισμό.
2 Βιταμίνη C
Έλλειψη της βιταμίνης αυτής έχει βρεθεί ότι συμβάλλει σε μαλλιά που σπάνε εύκολα. Η βιταμίνη C συμβάλλει στο σχηματισμό του κολλαγόνου, ενός πολύ γνωστού συστατικού του σώματος, που συνδέει τους ιστούς. Θα την βρείτε σε τροφές όπως εσπεριδοειδή, σκουροπράσινα λαχανικά, ντομάτες, μπανάνες, πατάτες και πιπεριές.
3 Βιταμίνη D
Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι η βιταμίνη D μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη των μαλλιών. Ωστόσο, βιταμίνη D λίγα τρόφιμα περιέχουν αλλά εάν εκτίθεσαι στον ήλιο για λίγα λεπτά την ημέρα μπορεί αυτό θα βοηθήσει το σώμα σου να τη συνθέσει. Τόσο απλά.
4 Πρωτεΐνη
Είναι ένα από τα δομικά στοιχεία της ζωής, προωθεί την ανάπτυξη των κυττάρων και την αναδόμησή τους -και αυτό ενισχύει την αντοχή των μαλλιών σας, πάρα πολύ! Οι γυναίκες θα πρέπει να παίρνουν τουλάχιστον 46 γραμμάρια την ημέρα.
5 Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα
Τρώτε λιπαρά ψάρια (όπως σολομό) δύο φορές την εβδομάδα εάν τα μαλλιά σας είναι ξηρά και αφυδατωμένα. Εκτός από μεταξένια μαλλιά, τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα που περιέχουν μπορούν να μειώσουν και την κατάθλιψη ενώ σας προστατεύουν από παθήσεις της καρδιάς.
6 Βιοτίνη
Τα αυγά είναι πλούσια σε αυτή τη βιταμίνη του συμπλέγματος Β και βασική για την ανάπτυξη. (Είναι επίσης μια εξαιρετική πηγή πρωτεΐνης, χολίνη και βιταμίνης D.)

Το μυστικό

Για να έχετε υγιή μαλλιά αποφεύγετε τις συχνές δίαιτες, την ξαφνική απώλεια βάρους, τον περιορισμό της πρόσληψης τροφής, το κάπνισμα και τα πολύ σκληρά και ακατάλληλα για τον τύπο σας καλλυντικά προιόντα.

πηγή

Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2015

ΜΕ ΤΑ ΑΡΩΜΑΤΑ ΠΑΡΕΑ

Αρωματοθεραπεία είναι η επιστημονική μέθοδος που έχει τις ρίζες της στην αρχαιότητα και είναι η πλέον φυσική θεραπευτική μαζί με την φυτοθεραπεία.
Η χρήση των αιθέριων ελαίων ξεκινά 4000π.Χ. στην Κίνα, Αραβία, Αίγυπτο στην Ελλάδα στα βάθη των αιώνων κινούμενη ανάμεσα στην προκατάληψη και την αλήθεια.
Με το πέρασμα των χρόνων φθάνουμε σήμερα σε ένα μοναδικό αποτέλεσμα μέσα από την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα που μας δίνουν τα επιστημονικά δεδομένα.
Έτσι τα αποτελέσματα των δραστικών ουσιών των αιθέριων ελαίων είναι πια γεγονός αναμφισβήτητο.
Τα αιθέρια έλαια (ess. Oils) είναι όπως υποστηρίζουν οι σύγχρονοι αρωμαθεραπευτές η ψυχή του φυτού.
Προέρχονται από τη ζωτική δύναμη του φυτού , περιέχονται σε αυτό στους καρπούς, στο φλοιό , στα φύλλα, στα άνθη ,στους μίσχους ,στις ρίζες....
Η λήψη αυτών γίνεται με ειδικούς τρόπους εκχύλισης και απόσταξης, εκκρίνονται δε από τους ειδικούς αδένες και πόρους των φυτών.
Η χρήση λοιπόν των αιθέριων ελαίων είναι για μασάζ, επιθέματα, εισπνοές, ψεκασμούς.
Παρασκευή καλλυντικών ακόμα και για εσωτερική λήψη. Για εξάτμιση, αρωματισμό χώρου, δίνει μια μοναδική αίσθηση και βοηθά στην θεραπεία, χαλάρωση και απόλαυση.
Πως δρουν τα αιθέρια έλαια
Με ένα ιδιαίτερο τρόπο διαπερνώντας τις στοιβάδες της επιδερμίδας και φθάνοντας στην κυκλοφορία του αίματος μεταφέρονται στα διάφορα όργανα.
Η δράση τους είναι πολλαπλή.
Χρησιμοποιούνται διάφορες μεθόδους χρήσης, εξωτερική χρήση, μασάζ, εισπνοές στο μπάνιο, κομπρέσες, κρέμες.
Τρόποι χρήσης:
Μασάζ, εισπνοές, χώρος (καύσεις), κομπρέσες σε αφεψήματα, σε κρέμες, γαλακτώματα, σε βάμματα (σταγόνες), σε κάψουλες (χορηγούνται μόνο από ειδικούς).
ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ: αιθέρια έλαια σε παιδιά κάτω των 4 ετών.
Προφυλάξεις για τα αιθέρια έλαια:
Δεν χρησιμοποιούνται κατά κανόνα εκτός ελάχιστων αιθέριων ελαίων σε:
 • Αλλεργικά άτομα (με ιστορικό αλλεργίας)
 • Εγκυμοσύνη
 • Ανοικτές πληγές
 • Υψηλή πίεση
 • Επιληψία
 • και γενικά σε σοβαρές ασθένειες συμβουλευτείτε ειδικούς.
Γιατί: Τα 100% καθαρά αιθέρια έλαια είναι ουσίες δυνατές και απαιτείται μεγάλη προσοχή στη χρήση τους.
Διαβάστε με προσοχή ότι αναφέρεται στις ετικέτες και στα φυλλάδια
Μην τα χρησιμοποιείται ποτέ αυτούσια πάνω στο δέρμα.

Τρίτη, 12 Αυγούστου 2014

Αν υπάρχει παράδεισος, τότε αυτές οι σκάλες οδηγούν στις πύλες του

Υπάρχει ή όχι παράδεισος. Μήπως είναι κάπου εδώ, κοντά μας, επί Γης; Η Huffington Post δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτή την ερώτηση. Παρόλα αυτά κατέληξε ότι αν τελικά όντως υπάρχει ο παράδεισος, τότε αυτές οι σκάλες- τις οποίες εντόπισε- πιθανότατα οδηγούν στις... πύλες του.

Πρόκειται για σκάλες σε κάθε γωνιά του κόσμου, που αποτελούν πόλο έλξης για τους τουρίστες, οι οποίοι δεν σταματούν να τις ανεβαίνουν και βέβαια να φωτογραφίζονται σε αυτές. Σύμφωνα λοιπόν με την εφημερίδα, θα βρει κάποιος τον παράδεισο ανεβαίνοντας τα σκαλοπάτια στα εξής πέντε σημεία του κόσμου:

Flοrli Stairs, Λίσεφιορδ, Νορβηγία
Συνδέει το Λίσεφιορδ με το Φλόρλι, το χωριό που βρίσκεται στην κορυφή του βουνού, με πάνω από 4.000 σκαλοπάτια.


Haiku Stairs, Ο'άχου, Χαβάη
Αυτός ο περίπατος είναι απαγορευμένος, αλλά αρκετοί ρισκάρουν και σκαρφαλώνουν στα περίπου 4.000 σκαλιά για να φτάσουν πιο κοντά στον ουρανό.


Himmelstreppe, Μαρόκο
Είναι κοντά στην πόλη Ερφούντ, στη Σαχάρα και πρόκειται για μία καλλιτεχνική παρέμβαση.


Rotunda of Mosta, Μάλτα
Βρίσκεται σε εκκλησία και βοηθά τους πιστούς να βρεθούν πιο κοντά στο Δημιουργό.


Escaleras al Cielo, Γιουκατάν, Μεξικό
Δημιουργήθηκαν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι δύσκολη η ανάβαση, προκειμένου να αποθαρρύνονται οι κλέφτες και οι εισβολείς.


Πηγή: http://www.iefimerida.gr/node/166512#ixzz3ACQbQCYE

Σάββατο, 5 Ιουλίου 2014

no (more) cellulite ΚΡΕΜΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑΣ


Η κυτταρίτιδα οφείλεται σε πολλούς παράγοντες: στις ορμόνες, την κακή μικροκυκλοφορία του αίματος, την κατανάλωση λιπαρών, αλλά και την απουσία άσκησης από την καθημερινότητά μας.

Τι κάνουμε για να την αντιμετωπίσουμε

1) Η γυμναστική

2) Η μεσοθεραπεία

3) Η συνδυαστική θεραπεία

4) Ενέσεις λιποδιάλυσης

5) Λεμφικό μασάζ και μεσοθεραπεία

6) Λεμφικό μασάζ, υπέρηχοι και ραδιοσυχνότητες.

Σας προσφέρουμε την αντικυτταριδική κρέμα μασάζ σε τιμή γνωριμίας  

 25,00 (200 ml)

 40, 00 (2 X 200 ml)

Παραγγελίες στο τηλέφωνο 6984 636 933

Παράδοση σε 24-48 ώρες

Με βιταμίνη Ε και καφεΐνη

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

ü  ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΝΤΩΝ

ü  ΑΠΟΒΟΛΗ ΤΟΞΙΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑΣ

ü  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

 

ü  ΠΗΛΟΣ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ

ü  ΚΙΣΣΟΣ

ü  ΜΑΥΡΑ ΦΥΚΙΑ

ü  ΚΑΝΕΛΛΑ

ü  ΚΑΦΕΪΝΗ

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

 ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.ΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΜΕ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ ΣΤΡΩΜΑ (5-10mm) ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑ ΟΠΩΣ ΜΗΡΟΥΣ ΓΛΟΥΤΟΥΣ.ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΟΠΩΣ Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ ΚΑΙ Η ΚΟΙΛΙΑ. ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΝΑ ΔΡΑΣΕΙ ΓΙΑ 20-30 λεπτά ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗ ΚΑΙ ΞΕΠΛΕΝΟΥΜΕ ΜΕ ΧΛΙΑΡΟ ΝΕΡΟ.ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ.